Sauvon Rakennussuunnittelu Oy

Palvelut

Kattavat rakennuspalvelut yrityksille sekä yksityishenkilöille!
Go to Rakennus- ja rakennesuunnittelu

Rakennus- ja rakennesuunnittelu

Go to Rakennuttamispalvelu

Rakennuttamispalvelu

Go to Työmaavalvonta

Työmaavalvonta

Tietoa yrityksestä

Sauvon Rakennussuunnittelu Oy on pääosin Varsinais-Suomessa toimiva rakennusalan yritys, joka tarjoaa rakennus- ja rakennesuunnittelua (ARK ja RAK), rakennuttamispalvelua ja työmaavalvontaa. Asiakkaitamme ovat kuluttajat, taloyhtiöt ja yritykset.

RAKENNUS- JA RAKENNESUUNNITTELU:

Rakennushankkeet, jotka tarvitsevat rakennus- tai toimenpideluvan, tarvitsevat myös lupapiirustukset (ARK). Lupapiirustuksia ovat: asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset. Nämä piirustukset ovat osa lupa-asiakirjoja, joilla haetaan rakennuslupaa. Ennen rakennustöiden aloittamista laaditaan rakennepiirustukset (RAK). Tarvittavat rakennepiirustukset sovitaan hankekohtaisesti.

RAKENNUTTAMISPALVELU:

Rakennushankkeesta muodostuu projekti ja avustamme asiakasta läpi koko projektin. Projekti etenee seuraavanlaisesti:

1. Tarveselvitys
2. Hankesuunnittelu
3. Rakennussuunnittelu
4. Rakentaminen
5. Käyttöönotto

Hyvällä johtamis- ja rakennuttamisosaamisella taataan, että aikataulu-, kustannus-, laatu- ja toiminnalliset tavoitteet toteutuvat.

TYÖMAAVALVONTA:

Vastaavan työnjohtajan työt (VTJ), tehtäväluettelo RT 80306 Tehtävän laajuus on määritetty tarkemmin tehtäväluettelossa. Vastaavan työnjohtajan tehtävät ja vastuu alkavat välittömästi sen jälkeen, kun hänet on hyväksytty tai ilmoitus työnjohtajana toimimisesta on jätetty. Hänen on johtamassaan työssä huolehdittava siitä, että:

- Rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle.
- Rakennustyö suoritetaan myönnetyn luvan mukaisesti ja siinä noudatetaan rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä.
- Rakennustyön aikana ryhdytään tarvittaviin toimiin havaittujen puutteiden tai virheiden johdosta.
- Luvassa määrätyt katselmukset pyydetään riittävän ajoissa ja suoritetaan aloituskokouksessa tai muutoin määrätyt tarkastukset ja toimenpiteet asianmukaisissa työvaiheissa.
- Rakennustyömaalla ovat käytettävissä hyväksytyt piirustukset ja tarvittavat erityispiirustukset, ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja, mahdolliset testaustulokset sekä muut tarvittavat asiakirjat.

* Valvojan työt , valvojan tehtäväluettelo RT 103171, talonrakennustyön valvojan pätevyys(RAV)
* Yleisvalvonta
* Työmaan turvallisuuden ja ympäristön valvonta
* Ajallinen valvonta
* Teknisen toteutuksen laadunvalvonta
* Taloudellinen valvonta
* Dokumentointi
* Käytönopastuksen valvonta
* Muut valvontatoimenpiteet
* Vastaanottomenettely
* Takuuajan tehtävät
* Takuuajan jälkeiset tehtävät  • MUISTATHAN KOTITALOUSVÄHENNYKSEN


    SUOMEN VAHVIMMAT -LUOTTOSERTIFIKAATTI


    DOKUMENTOITUA LAATUA

Referenssit

Yrityksellämme asiankuuluvat pätevyydet: Rakennusinsinööri (AMK) sekä talonrakennustyön valvojan pätevyys (RAV) .

Ota yhteyttä