8 kesäkuun, 2023

Kosteusmittaus Turku

Kosteusmittaus on tärkeä osa rakennussuunnittelua ja -toteutusta. Se auttaa tunnistamaan kosteusongelmat ja mahdolliset riskit rakenteissa. Mutta miten mittaus tehdään oikein? 

Ensimmäinen askel kosteusmittauksessa on valita oikea mittausmenetelmä. Pintakosteusmittaus on yksi yleisimmistä menetelmistä. Se antaa yleiskuvan kohteen kosteustilanteesta. Pintakosteusmittauksessa käytetään erilaisia mittalaitteita, kuten pintakosteusmittareita tai kapasitiivisia mittauslaitteita. Mittaustulokset voivat vaihdella hieman eri laitteiden välillä, joten on tärkeää valita luotettava ja kalibroitu mittalaite.

Pintakosteusmittauksen lisäksi voidaan tarvita tarkempia mittauksia, kuten porareikä- tai koepala menetelmää. Porareikä menetelmässä rakenteisiin porataan reikiä, joihin asennetaan mittaholkit. Porareikämittauksella saadaan tarkempaa tietoa rakenteiden kosteustilanteesta. Koepala menetelmä puolestaan sopii betonirakenteiden kosteusmittaukseen. Siinä otetaan koepaloja rakenteesta, jotka asetetaan koeputkeen ja varustetaan mittauspäällä.

Lue lisää

Pintakosteusmittaus menetelmällä: Saat kattavan kuvan kosteustilanteesta

Kosteusmittauksen avulla voidaan tunnistaa kosteuden aiheuttamat ongelmat ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ennen kuin ne pahenevat. Pintakosteusmittaus on nopea ja kätevä menetelmä, joka tarjoaa suuntaa-antavan kuvan kohteen kosteustilanteesta. Se voidaan suorittaa erilaisilla kosteusmittauslaitteilla, kuten pintakosteusmittareilla tai kapasitiivisilla mittauslaitteilla.

Porareikä menetelmällä: Tarkempi tieto rakenteiden kosteustilanteesta

Vaikka pintakosteusmittaus antaa yleiskuvan kosteustilanteesta, tarkempien tietojen saamiseksi on usein tarpeen tehdä mittauksia porareikä menetelmällä. Porareikä menetelmässä rakenteisiin porataan reikiä, joihin asennetaan muoviset mittaholkit. Poraussyvyys määräytyy rakenteen paksuuden mukaan. Mittaholkin ja rakenteen väli tiivistetään huolellisesti ja mittaholkki tulpataan.

Porareikä menetelmän avulla saadaan tarkempaa tietoa rakenteiden kosteustilanteesta. Mittausreiän kosteuden annetaan tasoittua kolmen vuorokauden ajan ennen mittausta, jotta saadaan luotettavia tuloksia. Mittausholkkiin asennetaan mittauspää, joka jätetään mittausholkkiin tunniksi ennen varsinaista mittausta. Oikeissa olosuhteissa, kun lämpötila on 18-25 celsiusastetta, saadaan rakenteiden suhteellinen kosteus mitattua luotettavasti.

Koepala menetelmällä: Syvällisempää tietoa betonirakenteiden kosteudesta

Tietyissä tapauksissa, kuten betonirakenteiden kosteusmittauksessa, voidaan käyttää koepala menetelmää. Tässä menetelmässä otetaan koepaloja rakenteesta piikkaamalla betonia tietyltä syvyydeltä. Koepalat asetetaan koeputkeen, johon asennetaan mittauspää. Koeputken ja mittauspään saumakohta tiivistetään huolellisesti varmistaen, ettei kosteutta pääse vuotamaan.

Koepala menetelmä tarjoaa syvällisempää tietoa betonirakenteiden kosteustilanteesta. Betonin suhteellinen kosteus saadaan selville noin 12 tunnin kuluttua mittauksesta. On kuitenkin tärkeää huomioida, että mitattavan kohteen lämpötila voi vaikuttaa mittauksen tuloksiin, ja siksi koeputken lämpötila saatetaan +20 celsiusasteen lämpötilaan ennen kosteusarvojen lukemista.

Usein kysytyt kysymykset (FAQs)

1. Miksi kosteusmittaus on tärkeää rakennussuunnittelussa?

Kosteuden mittaus on tärkeää rakennussuunnittelussa, koska liiallinen kosteus rakenteissa voi aiheuttaa vakavia ongelmia, kuten homeen kasvua ja rakenteiden vaurioitumista. Mittaamalla kosteutta voidaan tunnistaa ongelmat ajoissa ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi.

2. Mikä on pintakosteusmittauksen tarkoitus?

Pintakosteusmittaus antaa yleiskuvan kohteen kosteustilanteesta. Se on nopea ja kätevä menetelmä, joka voidaan suorittaa ilman rakenteiden rikkomista. Pintakosteusmittauksen tulokset antavat suuntaa-antavan kuvan kosteustilanteesta ja voivat auttaa päätöksenteossa jatkotoimenpiteistä.

3. Milloin porareikä menetelmää tulisi käyttää?

Porareikä menetelmää tulisi käyttää silloin, kun tarvitaan tarkempaa tietoa rakenteiden kosteustilanteesta. Tämä menetelmä vaatii rakenteisiin reikien poraamista ja mittaholkkien asentamista. Porareikä menetelmä on hyödyllinen erityisesti silloin, kun pintakosteusmittaus ei riitä antamaan tarvittavia tietoja.

4. Mitä tietoa saadaan koepala menetelmällä?

Koepala menetelmä tarjoaa syvällisempää tietoa betonirakenteiden kosteustilanteesta. Mittaamalla betonin suhteellista kosteutta voidaan arvioida, onko kosteus hallinnassa vai onko tarvetta kosteuden poistamiselle tai muille korjaustoimenpiteille.

5. Miten kosteusmittaus tulisi suorittaa oikein?

Kosteuden mittaus tulisi suorittaa huolellisesti noudattaen mittausmenetelmän vaatimuksia. Riippuen valitusta menetelmästä, on tärkeää varmistaa, että mittauslaitteet ovat kalibroituja ja olosuhteet ovat sopivat mittaukselle. Mittaustulokset tulisi tulkita asiantuntevasti ja tarvittaessa ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin kosteusongelmien korjaamiseksi.

6. Kuinka usein kosteuden mittaus tulisi suorittaa rakennusprojektin aikana?

Kosteusmittauksen säännöllisyys riippuu rakennusprojektin laajuudesta ja rakenteiden ominaisuuksista. Yleisesti ottaen mittaus tulisi suorittaa eri vaiheissa rakennusprosessia varmistaen, että kosteus on hallinnassa ennen seuraavia vaiheita, kuten eristeiden, pintamateriaalien tai viimeistelytöiden asentamista. On suositeltavaa neuvotella asiantuntijan kanssa määrittääkseen sopivan aikataulun kosteusmittauksille.

Kosteusmittaus on keskeinen osa onnistunutta rakennussuunnittelua ja -toteutusta. Se tarjoaa arvokasta tietoa rakenteiden kosteustilanteesta ja auttaa tunnistamaan mahdolliset ongelmat ennen kuin ne aiheuttavat vakavia vaurioita. Pintakosteusmittaus antaa yleiskuvan kosteustilanteesta, kun taas porareikä- ja koepala menetelmät tarjoavat tarkempaa tietoa tarvittaessa.

On tärkeää suorittaa kosteusmittaus oikein ja asiantuntevasti varmistaakseen luotettavat tulokset. Tarvittaessa kannattaa konsultoida ammattilaista, jolla on kokemusta kosteusmittauksista ja rakenteiden kosteudenhallinnasta. Näin voidaan varmistaa, että rakennusprosessi etenee sujuvasti ja että rakenteet ovat turvallisia ja kestäviä pitkällä aikavälillä. Kosteusmittaus on investointi rakennuksen tulevaisuuteen, ja se auttaa varmistamaan terveen ja kestävän asuinympäristön kaikille.

Kosteusmittausta Sauvon rakennussuunnittelu Oy toimesta

Sauvon rakennussuunnittelu Oy tarjoaa ammattitaitoista kosteusmittauspalvelua. Yrityksen asiantuntijat ovat kokeneita kosteusmittauksen ammattilaisia, joilla on syvällistä tietoa rakenteiden kosteuden hallinnasta. Toimimme kosteusmittausalan sertifikaattinumerolla C-27313-24-23.

Kosteusmittauspalvelumme kattaa erilaiset mittausmenetelmät, kuten pintakosteusmittauksen, porareikä- ja koepala menetelmän. Meillä on käytössämme nykyaikaiset ja tarkat mittauslaitteet, joilla varmistamme luotettavat mittaukset.

Kun valitset meidät kosteusmittauksen suorittajaksi, voit luottaa siihen, että mittaukset tehdään oikein ja ammattitaidolla. Käytämme aina asianmukaisia mittausprotokollia varmistaaksemme tarkat ja luotettavat tulokset. Mittaustulokset dokumentoidaan huolellisesti ja niistä tehdään tarvittavat kosteusprofiilit.

Panostamme asiakastyytyväisyyteen ja ammattitaitoiseen palveluun. Ymmärrämme, että kosteusmittaus voi olla merkittävä osa rakennusprojektia, ja haluamme varmistaa, että saat tarvitsemasi tiedot ja tuen kosteusongelmien hallintaan.

Ota yhteyttä Sauvon rakennussuunnittelu Oy:hin, kun tarvitset luotettavaa ja ammattitaitoista kosteusmittauspalvelua. Me autamme sinua varmistamaan rakennuksesi kosteuden hallinnan ja turvallisuuden.