Sauvon Rakennussuunnittelu Oy

Palvelut

Kattavat rakennuspalvelut yrityksille sekä yksityishenkilöille!
Go to Rakennus- ja rakennesuunnittelu

Rakennus- ja rakennesuunnittelu

Go to Rakennuttamispalvelu

Rakennuttamispalvelu

Go to Työmaavalvonta

Työmaavalvonta

Go to Kosteusmittaus

Kosteusmittaus

Go to 3D-visualisointi ja mallinnus

3D-visualisointi ja mallinnus

Katso suunnittelemiamme 3-D visualisointi ja mallinnuskuvia tästä

Tietoa yrityksestä

Sauvon Rakennussuunnittelu Oy on pääosin Varsinais-Suomessa toimiva rakennusalan yritys, joka tarjoaa rakennus- ja rakennesuunnittelua (ARK ja RAK), rakennuttamispalvelua ja työmaavalvontaa. Asiakkaitamme ovat kuluttajat, taloyhtiöt ja yritykset.

RAKENNUS- JA RAKENNESUUNNITTELU:

Rakennushankkeet, jotka tarvitsevat rakennus- tai toimenpideluvan, tarvitsevat myös lupapiirustukset (ARK). Lupapiirustuksia ovat: asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset. Nämä piirustukset ovat osa lupa-asiakirjoja, joilla haetaan rakennuslupaa. Ennen rakennustöiden aloittamista laaditaan rakennepiirustukset (RAK). Tarvittavat rakennepiirustukset sovitaan hankekohtaisesti.

RAKENNUTTAMISPALVELU:

Rakennushankkeesta muodostuu projekti ja avustamme asiakasta läpi koko projektin. Projekti etenee seuraavanlaisesti:

1. Tarveselvitys
2. Hankesuunnittelu
3. Rakennussuunnittelu
4. Rakentaminen
5. Käyttöönotto

Hyvällä johtamis- ja rakennuttamisosaamisella taataan, että aikataulu-, kustannus-, laatu- ja toiminnalliset tavoitteet toteutuvat.

TYÖMAAVALVONTA:

Vastaavan työnjohtajan työt (VTJ), tehtäväluettelo RT 80306 Tehtävän laajuus on määritetty tarkemmin tehtäväluettelossa. Vastaavan työnjohtajan tehtävät ja vastuu alkavat välittömästi sen jälkeen, kun hänet on hyväksytty tai ilmoitus työnjohtajana toimimisesta on jätetty. Hänen on johtamassaan työssä huolehdittava siitä, että:

- Rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle.
- Rakennustyö suoritetaan myönnetyn luvan mukaisesti ja siinä noudatetaan rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä.
- Rakennustyön aikana ryhdytään tarvittaviin toimiin havaittujen puutteiden tai virheiden johdosta.
- Luvassa määrätyt katselmukset pyydetään riittävän ajoissa ja suoritetaan aloituskokouksessa tai muutoin määrätyt tarkastukset ja toimenpiteet asianmukaisissa työvaiheissa.
- Rakennustyömaalla ovat käytettävissä hyväksytyt piirustukset ja tarvittavat erityispiirustukset, ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja, mahdolliset testaustulokset sekä muut tarvittavat asiakirjat.

* Valvojan työt , valvojan tehtäväluettelo RT 103171, talonrakennustyön valvojan pätevyys(RAV)
* Yleisvalvonta
* Työmaan turvallisuuden ja ympäristön valvonta
* Ajallinen valvonta
* Teknisen toteutuksen laadunvalvonta
* Taloudellinen valvonta
* Dokumentointi
* Käytönopastuksen valvonta
* Muut valvontatoimenpiteet
* Vastaanottomenettely
* Takuuajan tehtävät
* Takuuajan jälkeiset tehtävät

KOSTEUSMITTAUS:

PINTAKOSTEUSMITTAUS MENETELMÄLLÄ:

Pintakosteusmittaus antaa tiedon kohteen yleisestä kosteustilanteesta. Mikäli tarvetta ilmenee, on tarkemmat mittaukset tehtävä rakenteita rikkoen, eli poraamalla tai koepalamenetelmällä.

PORAREIKÄ MENETELMÄLLÄ:

Rakenteisiin porataan 16 mm halkaisijaltaan olevia reikiä, joihin asennetaan muoviset mittaholkit. Poraussyvyys määräytyy rakenteen paksuuden mukaan. Mittaholkin ja rakenteen väli tiivistetään huolellisesti ja mittaholkki tulpataan. Mittausreiän kosteuden annetaan tasoittua kolmen vuorokauden ajan ennen mittausta. Mittausholkkiin asennetaan mittauspää, jonka annetaan olla mittausholkissa tunnin ajan ennen mittausta. Lämpötilan ollessa 18-25 Celsiusta, saadaan rakenteiden suhteellinen kosteus mitattua luotettavasti.

KOEPALA MENETELMÄLLÄ:

Rakenteesta (betoni) otetaan tietyltä syvyydeltä koepaloja piikkaamalla betonia. Koepalat laitetaan koeputkeen, johon asennetaan mittauspää. Koeputken ja mittauspään saumakohta tiivistetään huolellisesti. Betonin suhteellinenkosteus saadaan 12 tunnin päästä mittauksesta. Mitattavan kohteen lämpötila voi olla -20 - +80 C. Ennen kosteusarvojen lukemista koeputken lämpötila saatetaan + 20 C:n lämpötilaan.

3-D VISUALISOINTI JA MALLINNUS:

- Auttaa hahmottamaan tulevan asunnon sisä- ja ulkotilat suunnitteluvaiheessa.
- Mahdollistaa oikea-aikaiset muutokset ennen hankkeen aloitusta.

Katso suunnittelemiamme 3-D visualisointi ja mallinnuskuvia tästä  • MUISTATHAN KOTITALOUSVÄHENNYKSEN


    SUOMEN VAHVIMMAT -LUOTTOSERTIFIKAATTI


    DOKUMENTOITUA LAATUA

Referenssit

Yrityksellämme asiankuuluvat pätevyydet: Rakennusinsinööri (AMK) sekä talonrakennustyön valvojan pätevyys (RAV) .

Ota yhteyttä